SALDO

grundformointensiverad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomointensiverad
pos indef sg u genointensiverads
pos indef sg n nomointensiverat
pos indef sg n genointensiverats
pos indef pl nomointensiverade
pos indef pl genointensiverades
pos def sg no_masc nomointensiverade
pos def sg no_masc genointensiverades
pos def sg masc nomointensiverade
pos def sg masc genointensiverades
pos def pl nomointensiverade
pos def pl genointensiverades