SALDO

grundformointernationaliserad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomointernationaliserad
pos indef sg u genointernationaliserads
pos indef sg n nomointernationaliserat
pos indef sg n genointernationaliserats
pos indef pl nomointernationaliserade
pos indef pl genointernationaliserades
pos def sg no_masc nomointernationaliserade
pos def sg no_masc genointernationaliserades
pos def sg masc nomointernationaliserade
pos def sg masc genointernationaliserades
pos def pl nomointernationaliserade
pos def pl genointernationaliserades