SALDO

grundformointernerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomointernerad
pos indef sg u genointernerads
pos indef sg n nomointernerat
pos indef sg n genointernerats
pos indef pl nomointernerade
pos indef pl genointernerades
pos def sg no_masc nomointernerade
pos def sg no_masc genointernerades
pos def sg masc nomointernerade
pos def sg masc genointernerades
pos def pl nomointernerade
pos def pl genointernerades