SALDO

grundformoirriterad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoirriterad
pos indef sg u genoirriterads
pos indef sg n nomoirriterat
pos indef sg n genoirriterats
pos indef pl nomoirriterade
pos indef pl genoirriterades
pos def sg no_masc nomoirriterade
pos def sg no_masc genoirriterades
pos def sg masc nomoirriterade
pos def sg masc genoirriterades
pos def pl nomoirriterade
pos def pl genoirriterades