SALDO

grundformojusterad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomojusterad
pos indef sg u genojusterads
pos indef sg n nomojusterat
pos indef sg n genojusterats
pos indef pl nomojusterade
pos indef pl genojusterades
pos def sg no_masc nomojusterade
pos def sg no_masc genojusterades
pos def sg masc nomojusterade
pos def sg masc genojusterades
pos def pl nomojusterade
pos def pl genojusterades