SALDO

grundformoklöst
mönsterav_0_uppvikt
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoklöst
pos indef sg u genoklösts
pos indef sg n nomoklöst
pos indef sg n genoklösts
pos indef pl nomoklösta
pos indef pl genoklöstas
pos def sg no_masc nomoklösta
pos def sg no_masc genoklöstas
pos def sg masc nomoklöste
pos def sg masc genoklöstes
pos def pl nomoklösta
pos def pl genoklöstas
coklöst-/oklöst
smsoklöst-