SALDO

grundformokontroversiell
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomokontroversiell
pos indef sg u genokontroversiells
pos indef sg n nomokontroversiellt
pos indef sg n genokontroversiellts
pos indef pl nomokontroversiella
pos indef pl genokontroversiellas
pos def sg no_masc nomokontroversiella
pos def sg no_masc genokontroversiellas
pos def sg masc nomokontroversielle
pos def sg masc genokontroversielles
pos def pl nomokontroversiella
pos def pl genokontroversiellas
komp nomokontroversiellare
komp genokontroversiellares
super indef nomokontroversiellast
super indef genokontroversiellasts
super def no_masc nomokontroversiellaste
super def no_masc genokontroversiellastes
super def masc nomokontroversiellaste
super def masc genokontroversiellastes
cokontroversiell-/okontroversiell
smsokontroversiell-