SALDO

grundformokorsförhörd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomokorsförhörd
pos indef sg u genokorsförhörds
pos indef sg n nomokorsförhört
pos indef sg n genokorsförhörts
pos indef pl nomokorsförhörda
pos indef pl genokorsförhördas
pos def sg no_masc nomokorsförhörda
pos def sg no_masc genokorsförhördas
pos def sg masc nomokorsförhörde
pos def sg masc genokorsförhördes
pos def pl nomokorsförhörda
pos def pl genokorsförhördas
komp nomokorsförhördare
komp genokorsförhördares
super indef nomokorsförhördast
super indef genokorsförhördasts
super def no_masc nomokorsförhördaste
super def no_masc genokorsförhördastes
super def masc nomokorsförhördaste
super def masc genokorsförhördastes
cokorsförhörd-/okorsförhörd
smsokorsförhörd-