SALDO

grundformokriminaliserad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomokriminaliserad
pos indef sg u genokriminaliserads
pos indef sg n nomokriminaliserat
pos indef sg n genokriminaliserats
pos indef pl nomokriminaliserade
pos indef pl genokriminaliserades
pos def sg no_masc nomokriminaliserade
pos def sg no_masc genokriminaliserades
pos def sg masc nomokriminaliserade
pos def sg masc genokriminaliserades
pos def pl nomokriminaliserade
pos def pl genokriminaliserades