SALDO

grundformokristalliserad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomokristalliserad
pos indef sg u genokristalliserads
pos indef sg n nomokristalliserat
pos indef sg n genokristalliserats
pos indef pl nomokristalliserade
pos indef pl genokristalliserades
pos def sg no_masc nomokristalliserade
pos def sg no_masc genokristalliserades
pos def sg masc nomokristalliserade
pos def sg masc genokristalliserades
pos def pl nomokristalliserade
pos def pl genokristalliserades