SALDO

grundformokuperad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomokuperad
pos indef sg u genokuperads
pos indef sg n nomokuperat
pos indef sg n genokuperats
pos indef pl nomokuperade
pos indef pl genokuperades
pos def sg no_masc nomokuperade
pos def sg no_masc genokuperades
pos def sg masc nomokuperade
pos def sg masc genokuperades
pos def pl nomokuperade
pos def pl genokuperades