SALDO

grundformolackerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomolackerad
pos indef sg u genolackerads
pos indef sg n nomolackerat
pos indef sg n genolackerats
pos indef pl nomolackerade
pos indef pl genolackerades
pos def sg no_masc nomolackerade
pos def sg no_masc genolackerades
pos def sg masc nomolackerade
pos def sg masc genolackerades
pos def pl nomolackerade
pos def pl genolackerades