SALDO

dokumentation (pdf)

olappad2

⇧[2]lappa2 inte

olappad (av)

[korpus]

* *