SALDO

grundformolutad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomolutad
pos indef sg u genolutads
pos indef sg n nomolutat
pos indef sg n genolutats
pos indef pl nomolutade
pos indef pl genolutades
pos def sg no_masc nomolutade
pos def sg no_masc genolutades
pos def sg masc nomolutade
pos def sg masc genolutades
pos def pl nomolutade
pos def pl genolutades