SALDO

grundformoluteiniserad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoluteiniserad
pos indef sg u genoluteiniserads
pos indef sg n nomoluteiniserat
pos indef sg n genoluteiniserats
pos indef pl nomoluteiniserade
pos indef pl genoluteiniserades
pos def sg no_masc nomoluteiniserade
pos def sg no_masc genoluteiniserades
pos def sg masc nomoluteiniserade
pos def sg masc genoluteiniserades
pos def pl nomoluteiniserade
pos def pl genoluteiniserades