SALDO

grundformomemorerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomomemorerad
pos indef sg u genomemorerads
pos indef sg n nomomemorerat
pos indef sg n genomemorerats
pos indef pl nomomemorerade
pos indef pl genomemorerades
pos def sg no_masc nomomemorerade
pos def sg no_masc genomemorerades
pos def sg masc nomomemorerade
pos def sg masc genomemorerades
pos def pl nomomemorerade
pos def pl genomemorerades