SALDO

grundformomisskrediterad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomomisskrediterad
pos indef sg u genomisskrediterads
pos indef sg n nomomisskrediterat
pos indef sg n genomisskrediterats
pos indef pl nomomisskrediterade
pos indef pl genomisskrediterades
pos def sg no_masc nomomisskrediterade
pos def sg no_masc genomisskrediterades
pos def sg masc nomomisskrediterade
pos def sg masc genomisskrediterades
pos def pl nomomisskrediterade
pos def pl genomisskrediterades