SALDO

dokumentation (pdf)

omkring

⇧[2]vid nära+överallt

omkring (pp)

[korpus]


12
PRIM kring linda om5 omge omslag rund runt runtom varv
arm omfamna
måne mångård
rund runtomkring

22
fara kringfarande kringkuskande
flacka kringflackande
fladdra omfladdrad
förbi runda3
information kringinformation
resa kringresande
se horisont synrand
simma kringsimmande kringsimmande2
springa kringspringande
strö kringströ
ströva kringströvande
strövande kringströvande2
stå kringstående
svirra kringsvirrande kringsvirrande2
utrustning kringutrustning
vandra kringvandrande
vatten kringfluten
värld omvärld