SALDO

grundformomogen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomomogen
pos indef sg u genomogens
pos indef sg n nomomoget
pos indef sg n genomogets
pos indef pl nomomogna
pos indef pl genomognas
pos def sg no_masc nomomogna
pos def sg no_masc genomognas
pos def sg masc nomomogne
pos def sg masc genomognes
pos def pl nomomogna
pos def pl genomognas
komp nomomognare
komp genomognares
super indef nomomognast
super indef genomognasts
super def no_masc nomomognaste
super def no_masc genomognastes
super def masc nomomognaste
super def masc genomognastes
comogen-/omogen
smsomogen-