SALDO

grundformomortifierbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomomortifierbar
pos indef sg u genomortifierbars
pos indef sg n nomomortifierbart
pos indef sg n genomortifierbarts
pos indef pl nomomortifierbara
pos indef pl genomortifierbaras
pos def sg no_masc nomomortifierbara
pos def sg no_masc genomortifierbaras
pos def sg masc nomomortifierbare
pos def sg masc genomortifierbares
pos def pl nomomortifierbara
pos def pl genomortifierbaras
komp nomomortifierbarare
komp genomortifierbarares
super indef nomomortifierbarast
super indef genomortifierbarasts
super def no_masc nomomortifierbaraste
super def no_masc genomortifierbarastes
super def masc nomomortifierbaraste
super def masc genomortifierbarastes
comortifierbar-/omortifierbar
smsomortifierbar-