SALDO

grundformomotsagd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomomotsagd
pos indef sg u genomotsagds
pos indef sg n nomomotsagt
pos indef sg n genomotsagts
pos indef pl nomomotsagda
pos indef pl genomotsagdas
pos def sg no_masc nomomotsagda
pos def sg no_masc genomotsagdas
pos def sg masc nomomotsagde
pos def sg masc genomotsagdes
pos def pl nomomotsagda
pos def pl genomotsagdas
komp nomomotsagdare
komp genomotsagdares
super indef nomomotsagdast
super indef genomotsagdasts
super def no_masc nomomotsagdaste
super def no_masc genomotsagdastes
super def masc nomomotsagdaste
super def masc genomotsagdastes
comotsagd-/omotsagd
smsomotsagd-