SALDO

dokumentation (pdf)

område

⇧[2]plats PRIM

område (nn)

[korpus]


93
PRIM bälte2 distrikt domän mark provins region räjong sfär2 trakt yta2 zon
Göteborg göteborgsområdet
Medelhavet medelhavsområdet
Stockholm Stockholmsområdet
ansvar upptagningsområde
avfolkning avfolkningsområde
berg bergsområde
bergshantering bergslag
besitta biland koloni territorium
besätta brohuvud
beta betesområde
bevara reservat
bostad bostadsområde
by byområde
bördig kornbod
djur revir
dränering dräneringsområde
ekvator ekvatorialbälte
explosion explosionsområde
fabrik fabriksområde
fjäll högfjällsområde
folknöje folkpark
fortplantning fortplantningsområde
frekvens frekvensområde
frihandel frihandelsområde
friluftsliv friluftsområde
fritid fritidsområde
försvarsanläggning skyddsområde
förvaltarskap förvaltarskapsområde
gruva gruvfält
gräns gränsområde
gård gårdsområde
hav havsområde
hus gård2
industri industriområde
innestänga enklav
jorden jordlott
jurisdiktion domkrets
krig krigsskådeplats
kust kustområde
kustort uppland
liten plätt2
liv biosfär
magnetisk magnetfält
malmfyndighet malmfält
medelklass medelklassområde
militär bevakningsområde
mina minfält
mission missionsfält
mitt mittfält
motståndsnäste motståndsområde
mätinstrument mätområde
naturskydd nationalpark naturreservat
nederbörd nederbördsområde
nära närområde
oljekälla oljefält
park grönområde
pol polarområde
radhus radhusområde
rekreation rekreationsområde
risk riskområde
skog skogsområde
statsbidrag stödområde
storstad storstadsområde
ströva strövområde
söka sökområde
taxa taxeområde
temperatur temperaturområde
universitet campus
uppmarsch uppmarschområde
utbredning utbredningsområde
val4 valkrets
vegetation vegetationsbälte
verksamhet verksamhetsområde
villa villaområde
vändkrets tropikerna
yttre utkant ytterområde
öde vildmark
ödemark ödemarksområde
*