SALDO

grundformonavigerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomonavigerbar
pos indef sg u genonavigerbars
pos indef sg n nomonavigerbart
pos indef sg n genonavigerbarts
pos indef pl nomonavigerbara
pos indef pl genonavigerbaras
pos def sg no_masc nomonavigerbara
pos def sg no_masc genonavigerbaras
pos def sg masc nomonavigerbare
pos def sg masc genonavigerbares
pos def pl nomonavigerbara
pos def pl genonavigerbaras
komp nomonavigerbarare
komp genonavigerbarares
super indef nomonavigerbarast
super indef genonavigerbarasts
super def no_masc nomonavigerbaraste
super def no_masc genonavigerbarastes
super def masc nomonavigerbaraste
super def masc genonavigerbarastes
conavigerbar-/onavigerbar
smsonavigerbar-