SALDO

grundformonerrustad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomonerrustad
pos indef sg u genonerrustads
pos indef sg n nomonerrustat
pos indef sg n genonerrustats
pos indef pl nomonerrustade
pos indef pl genonerrustades
pos def sg no_masc nomonerrustade
pos def sg no_masc genonerrustades
pos def sg masc nomonerrustade
pos def sg masc genonerrustades
pos def pl nomonerrustade
pos def pl genonerrustades