SALDO

grundformonormaliserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomonormaliserbar
pos indef sg u genonormaliserbars
pos indef sg n nomonormaliserbart
pos indef sg n genonormaliserbarts
pos indef pl nomonormaliserbara
pos indef pl genonormaliserbaras
pos def sg no_masc nomonormaliserbara
pos def sg no_masc genonormaliserbaras
pos def sg masc nomonormaliserbare
pos def sg masc genonormaliserbares
pos def pl nomonormaliserbara
pos def pl genonormaliserbaras
komp nomonormaliserbarare
komp genonormaliserbarares
super indef nomonormaliserbarast
super indef genonormaliserbarasts
super def no_masc nomonormaliserbaraste
super def no_masc genonormaliserbarastes
super def masc nomonormaliserbaraste
super def masc genonormaliserbarastes
conormaliserbar-/onormaliserbar
smsonormaliserbar-