SALDO

grundformoperationaliserbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoperationaliserbar
pos indef sg u genoperationaliserbars
pos indef sg n nomoperationaliserbart
pos indef sg n genoperationaliserbarts
pos indef pl nomoperationaliserbara
pos indef pl genoperationaliserbaras
pos def sg no_masc nomoperationaliserbara
pos def sg no_masc genoperationaliserbaras
pos def sg masc nomoperationaliserbare
pos def sg masc genoperationaliserbares
pos def pl nomoperationaliserbara
pos def pl genoperationaliserbaras
komp nomoperationaliserbarare
komp genoperationaliserbarares
super indef nomoperationaliserbarast
super indef genoperationaliserbarasts
super def no_masc nomoperationaliserbaraste
super def no_masc genoperationaliserbarastes
super def masc nomoperationaliserbaraste
super def masc genoperationaliserbarastes
coperationaliserbar-/operationaliserbar
smsoperationaliserbar-