SALDO

grundformopererbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomopererbar
pos indef sg u genopererbars
pos indef sg n nomopererbart
pos indef sg n genopererbarts
pos indef pl nomopererbara
pos indef pl genopererbaras
pos def sg no_masc nomopererbara
pos def sg no_masc genopererbaras
pos def sg masc nomopererbare
pos def sg masc genopererbares
pos def pl nomopererbara
pos def pl genopererbaras
komp nomopererbarare
komp genopererbarares
super indef nomopererbarast
super indef genopererbarasts
super def no_masc nomopererbaraste
super def no_masc genopererbarastes
super def masc nomopererbaraste
super def masc genopererbarastes
copererbar-/opererbar
smsopererbar-