SALDO

grundformoppfylla
mönstervb_2m_väga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivoppfyller
pret ind aktivoppfyllde
imperoppfyll
inf aktivoppfylla
sup aktivoppfyllt
pres_part nomoppfyllande
pres_part genoppfyllandes
coppfyll-/oppfyll
smsoppfyll-