SALDO

grundformoppta
mönstervb_4a_ta
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivopptager/opptar
pres ind s-formopptags/opptages/opptas
pres konj aktivopptage
pres konj s-formopptages
pret ind aktivopptog
pret ind s-formopptogs
pret konj aktivopptoge
pret konj s-formopptoges
imperopptag/oppta
inf aktivopptaga/oppta
inf s-formopptagas/opptas
sup aktivopptagit
sup s-formopptagits
pres_part nomopptagande
pres_part genopptagandes
pret_part indef sg u nomopptagen
pret_part indef sg u genopptagens
pret_part indef sg n nomopptaget
pret_part indef sg n genopptagets
pret_part indef pl nomopptagna
pret_part indef pl genopptagnas
pret_part def sg no_masc nomopptagna
pret_part def sg no_masc genopptagnas
pret_part def sg masc nomopptagne
pret_part def sg masc genopptagnes
pret_part def pl nomopptagna
pret_part def pl genopptagnas
copptag-/opptag
smsopptag-