SALDO

grundformopptrappa
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivopptrappar
pres ind s-formopptrappas
pret ind aktivopptrappade
pret ind s-formopptrappades
imperopptrappa
inf aktivopptrappa
inf s-formopptrappas
sup aktivopptrappat
sup s-formopptrappats
pres_part nomopptrappande
pres_part genopptrappandes
pret_part indef sg u nomopptrappad
pret_part indef sg u genopptrappads
pret_part indef sg n nomopptrappat
pret_part indef sg n genopptrappats
pret_part indef pl nomopptrappade
pret_part indef pl genopptrappades
pret_part def sg no_masc nomopptrappade
pret_part def sg no_masc genopptrappades
pret_part def sg masc nomopptrappade
pret_part def sg masc genopptrappades
pret_part def pl nomopptrappade
pret_part def pl genopptrappades
copptrapp-/opptrapp
smsopptrapp-