SALDO

grundformorkestral
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomorkestral
pos indef sg u genorkestrals
pos indef sg n nomorkestralt
pos indef sg n genorkestralts
pos indef pl nomorkestrala
pos indef pl genorkestralas
pos def sg no_masc nomorkestrala
pos def sg no_masc genorkestralas
pos def sg masc nomorkestrale
pos def sg masc genorkestrales
pos def pl nomorkestrala
pos def pl genorkestralas
komp nomorkestralare
komp genorkestralares
super indef nomorkestralast
super indef genorkestralasts
super def no_masc nomorkestralaste
super def no_masc genorkestralastes
super def masc nomorkestralaste
super def masc genorkestralastes
corkestral-/orkestral
smsorkestral-