SALDO

grundformoskodd
mönsterav_1_brydd
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoskodd
pos indef sg u genoskodds
pos indef sg n nomoskott
pos indef sg n genoskotts
pos indef pl nomoskodda
pos indef pl genoskoddas
pos def sg no_masc nomoskodda
pos def sg no_masc genoskoddas
pos def sg masc nomoskodde
pos def sg masc genoskoddes
pos def pl nomoskodda
pos def pl genoskoddas
komp nomoskoddare
komp genoskoddares
super indef nomoskoddast
super indef genoskoddasts
super def no_masc nomoskoddaste
super def no_masc genoskoddastes
super def masc nomoskoddaste
super def masc genoskoddastes
coskodd-/oskodd
smsoskodd-