SALDO

grundformotillräcklig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomotillräcklig
pos indef sg u genotillräckligs
pos indef sg n nomotillräckligt
pos indef sg n genotillräckligts
pos indef pl nomotillräckliga
pos indef pl genotillräckligas
pos def sg no_masc nomotillräckliga
pos def sg no_masc genotillräckligas
pos def sg masc nomotillräcklige
pos def sg masc genotillräckliges
pos def pl nomotillräckliga
pos def pl genotillräckligas
komp nomotillräckligare
komp genotillräckligares
super indef nomotillräckligast
super indef genotillräckligasts
super def no_masc nomotillräckligaste
super def no_masc genotillräckligastes
super def masc nomotillräckligaste
super def masc genotillräckligastes
cotillräcklig-/otillräcklig
smsotillräcklig-