SALDO

grundformotrampad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomotrampad
pos indef sg u genotrampads
pos indef sg n nomotrampat
pos indef sg n genotrampats
pos indef pl nomotrampade
pos indef pl genotrampades
pos def sg no_masc nomotrampade
pos def sg no_masc genotrampades
pos def sg masc nomotrampade
pos def sg masc genotrampades
pos def pl nomotrampade
pos def pl genotrampades