SALDO

grundformoutsagd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomoutsagd
pos indef sg u genoutsagds
pos indef sg n nomoutsagt
pos indef sg n genoutsagts
pos indef pl nomoutsagda
pos indef pl genoutsagdas
pos def sg no_masc nomoutsagda
pos def sg no_masc genoutsagdas
pos def sg masc nomoutsagde
pos def sg masc genoutsagdes
pos def pl nomoutsagda
pos def pl genoutsagdas
komp nomoutsagdare
komp genoutsagdares
super indef nomoutsagdast
super indef genoutsagdasts
super def no_masc nomoutsagdaste
super def no_masc genoutsagdastes
super def masc nomoutsagdaste
super def masc genoutsagdastes
coutsagd-/outsagd
smsoutsagd-