SALDO

grundformpånyttfödd
mönsterav_1_brydd
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompånyttfödd
pos indef sg u genpånyttfödds
pos indef sg n nompånyttfött
pos indef sg n genpånyttfötts
pos indef pl nompånyttfödda
pos indef pl genpånyttföddas
pos def sg no_masc nompånyttfödda
pos def sg no_masc genpånyttföddas
pos def sg masc nompånyttfödde
pos def sg masc genpånyttföddes
pos def pl nompånyttfödda
pos def pl genpånyttföddas
komp nompånyttföddare
komp genpånyttföddares
super indef nompånyttföddast
super indef genpånyttföddasts
super def no_masc nompånyttföddaste
super def no_masc genpånyttföddastes
super def masc nompånyttföddaste
super def masc genpånyttföddastes
cpånyttfödd-/pånyttfödd
smspånyttfödd-