SALDO

grundformpåtänd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompåtänd
pos indef sg u genpåtänds
pos indef sg n nompåtänt
pos indef sg n genpåtänts
pos indef pl nompåtända
pos indef pl genpåtändas
pos def sg no_masc nompåtända
pos def sg no_masc genpåtändas
pos def sg masc nompåtände
pos def sg masc genpåtändes
pos def pl nompåtända
pos def pl genpåtändas
komp nompåtändare
komp genpåtändares
super indef nompåtändast
super indef genpåtändasts
super def no_masc nompåtändaste
super def no_masc genpåtändastes
super def masc nompåtändaste
super def masc genpåtändastes
cpåtänd-/påtänd
smspåtänd-