SALDO

grundformpantograferbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompantograferbar
pos indef sg u genpantograferbars
pos indef sg n nompantograferbart
pos indef sg n genpantograferbarts
pos indef pl nompantograferbara
pos indef pl genpantograferbaras
pos def sg no_masc nompantograferbara
pos def sg no_masc genpantograferbaras
pos def sg masc nompantograferbare
pos def sg masc genpantograferbares
pos def pl nompantograferbara
pos def pl genpantograferbaras
komp nompantograferbarare
komp genpantograferbarares
super indef nompantograferbarast
super indef genpantograferbarasts
super def no_masc nompantograferbaraste
super def no_masc genpantograferbarastes
super def masc nompantograferbaraste
super def masc genpantograferbarastes
cpantograferbar-/pantograferbar
smspantograferbar-