SALDO

grundformparadklädd
mönsterav_1_brydd
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomparadklädd
pos indef sg u genparadklädds
pos indef sg n nomparadklätt
pos indef sg n genparadklätts
pos indef pl nomparadklädda
pos indef pl genparadkläddas
pos def sg no_masc nomparadklädda
pos def sg no_masc genparadkläddas
pos def sg masc nomparadklädde
pos def sg masc genparadkläddes
pos def pl nomparadklädda
pos def pl genparadkläddas
komp nomparadkläddare
komp genparadkläddares
super indef nomparadkläddast
super indef genparadkläddasts
super def no_masc nomparadkläddaste
super def no_masc genparadkläddastes
super def masc nomparadkläddaste
super def masc genparadkläddastes
cparadklädd-/paradklädd
smsparadklädd-