SALDO

dokumentation (pdf)

parti

⇧[2]grupp politisk

parti (nn)

[korpus]


48
PRIM Centerpartiet Folkpartiet Socialdemokraterna partiapparat partifärg partifålla partigrupp partigruppering partimässig partiväsen
England whig
Storbritannien tory
USA republikan2
arbetare arbetarparti
borgerlig alliansparti
en+fråga3 enfrågeparti
enda enhetsparti
engelsk labour
extremistisk ytterlighetsparti
fildelning Piratpartiet piratpartiet
folklig folkparti
framsteg framstegsparti
frihetstiden hattpartiet mösspartiet
höger2 Högerpartiet högerparti
kommunism kommunistparti
kristlig Kristdemokraterna
lantman lantmannapartiet
medelväg mittenparti
miljö Miljöpartiet
missnöje missnöjesparti
moderat Moderaterna
opposition oppositionsparti
populistisk Dansk_folkeparti Framstegspartiet Lega_Nord Ny_demokrati Sverigedemokraterna
regering regeringsparti
riksdag riksdagsparti
samling samlingsparti
socialistisk socialistparti
traditionell betongparti
utanför partilös
viktig statsbärande
vänster2 vänsterparti

43
anda partianda
bidrag partistöd
bildning2 partibildning
block3 partiblock
chef partichef
delning partisprängning
disciplin partidisciplin
distrikt partidistrikt
företrädare partiföreträdare
kamrat partikamrat
kollega partikollega
kongress partikongress
ledare partiledare
ledarskikt partitopp
ledning partiledning
man2 partiman
manöver partimanöver
medlem partimedlem
motion2 partimotion
obunden partiobunden
organ3 partiorgan
politiker partigängare
politisk partipolitisk
program partiprogram
regering trepartiregering
råd2 förtroenderåd
sekreterare partisekreterare
skilja partiskiljande
skrift2 partiskrift
splittring partisplittring
spärr partispärr
strateg partistrateg
strategi partistrategi
strid partistrid
styrelse partistyrelse
sympatisera partisympati
system flerpartisystem
söndring partisöndring
taktik partitaktik
tillhörighet partitillhörighet
trohet partitrohet
vän partivän
väsende partiväsende