SALDO

dokumentation (pdf)

pelarsal

⇧[2]sal pelare

pelarsal (nn)

[korpus]

* *