SALDO

dokumentation (pdf)

person

⇧[2]människa PRIM

person (nn)

[korpus]


55
PRIM emo figur2 galosch2 individ jävel namn3 pajsare per_capita pers personlighet personmässig
bisexuell+homosexuell+transsexuell hbt-person
film filmgestalt
framträdande+symbol fackelbärare2 fanbärare2 galjonsfigur2
främst huvudfigur huvudperson
försök2 försöksperson
han snubbe
hon snubba3
hygglig hygglo
identisk dubbelgångare
konstig konstig_kropp
kontakt kontaktman kontaktperson
kraftig sumo2
kultur kulturperson
litterär persongalleri
lovande framtidslöfte framtidsman
lustig fyr2
naturlig naturbarn
originell2 original2
oviktig bifigur kompars
roman romanfigur romangestalt
tillsammans kompanjon partner
träff2 träff3
tråkig döddansare
underlig krumelur2 kuf särling typ2
vanlig lekman
viktig honoratiores högdjur höjdare nyckelman nyckelperson vip
äckel äckel2
äcklig äcklo

42
attack personattack
begåvad begåvning2
bevis2 legitimation
dator persondator
familj enpersonsfamilj
filosofi personalism
fixera personfixerad
fråga3 personfråga
försäkring personförsäkring
kilometer personkilometer
klara_upp personuppklarad
kommitté niomannakommitté
kompetensprövning personcertifiering
kontakt personkontakt
kryssa_för personkryssa
kärra rickshaw
livbåt enmanslivbåt
luftmängd luftkub
makt makt2
namn personnamn
nummer personnummer
overksam med_armarna_i_kors
politik personpolitik
register personregister
rån personrån
sammansättning personsammansättning
show enmansshow
skada2 personskada
soffa fästmanssoffa tvåsitssoffa
söka personsökare
teater enmansteater
transport färdmedel persontrafik
tält tvåmanstält
undersökning personundersökning
uppgift2 personalia personuppgift
utplåna avpersonifiera
val4 personval
valkrets enmansvalkrets
våg2 personvåg