SALDO

dokumentation (pdf)

piasavakvast

⇧[2]kvast PRIM

piasavakvast (nn)

[korpus]

* *