SALDO

grundformplatt
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomplatt
pos indef sg u genplatts
pos indef sg n nomplatt
pos indef sg n genplatts
pos indef pl nomplatta
pos indef pl genplattas
pos def sg no_masc nomplatta
pos def sg no_masc genplattas
pos def sg masc nomplatte
pos def sg masc genplattes
pos def pl nomplatta
pos def pl genplattas
komp nomplattare
komp genplattares
super indef nomplattast
super indef genplattasts
super def no_masc nomplattaste
super def no_masc genplattastes
super def masc nomplattaste
super def masc genplattastes
cplatt-/platt
smsplatt-