SALDO

grundformplomberbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomplomberbar
pos indef sg u genplomberbars
pos indef sg n nomplomberbart
pos indef sg n genplomberbarts
pos indef pl nomplomberbara
pos indef pl genplomberbaras
pos def sg no_masc nomplomberbara
pos def sg no_masc genplomberbaras
pos def sg masc nomplomberbare
pos def sg masc genplomberbares
pos def pl nomplomberbara
pos def pl genplomberbaras
komp nomplomberbarare
komp genplomberbarares
super indef nomplomberbarast
super indef genplomberbarasts
super def no_masc nomplomberbaraste
super def no_masc genplomberbarastes
super def masc nomplomberbaraste
super def masc genplomberbarastes
cplomberbar-/plomberbar
smsplomberbar-