SALDO

dokumentation (pdf)

politik

⇧[2]politisk PRIM

politik (nn)

[korpus]


118
PRIM borgerlig höger2 kabinettspolitik politiker politisera radikal statskonst
EU-utvidgning utvidgningspolitik
IT datapolitik
Sovjetunionen Sovjetsystemet
Vietnam Vietnampolitik
alkohol alkoholpolitik
annexion annexionspolitik
arbetsmarknad arbetsmarknadspolitik
arkitektur arkitekturpolitik
asylsökande asylpolitik
avskräckning avskräckningspolitik
befolkning befolkningspolitik
bistånd biståndspolitik
blockbildning blockpolitik
blunda strutspolitik
brottsförebyggande kriminalpolitik
duva3 duvpolitik
ekonomi ekonomisk-politisk
ekonomisk näringspolitik
energi energipolitik
facklig facklig-politisk
familjerätt familjepolitik
flyktingmottagande flyktingpolitik
flytta2 flyttlasspolitik
folklig populism
forskning forskningspolitik
frihetlig liberal
fritidsaktivitet fritidspolitik
fördelning fördelningspolitik
försvar2 försvarspolitik
försörjning försörjningspolitik
geografisk geopolitik
grön3+röd2 rödgrön2
handikappfråga handikappolitik
hets2 hetspolitik
hälsoskydd+hälsovård hälsopolitik
höger2 högerpolitik
hök2 hökpolitik
industri industripolitik
integration integrationspolitik
intrig korridorpolitik
invandrare invandrarpolitik
invandring invandringspolitik
investering investeringspolitik
jordbruk jordbrukspolitik
jämställdhet jämställdhetspolitik
järnväg järnvägspolitik
kolonial kolonialpolitik
konjunktur konjunkturpolitik
konsumentfråga konsumentpolitik
korporativ korporativism
kris krispolitik
kultur kulturpolitik
kvinnofråga kvinnopolitik
kyrka2 kyrkopolitik
livsmedel livsmedelspolitik
lokal2 lokalpolitik
lön lönepolitik
lönedumpning lönedumpningspolitik
makt maktpolitik
medium4 mediepolitik
miljöfråga miljöpolitik
mot antipolitisk
nedskärning nedskärningspolitik
neutral neutralism
näringsliv näringslivspolitik
oansvarig tobleronepolitik
obstruera obstruktionspolitik
ockupation ockupationspolitik
person personpolitik
personal personalpolitik
planlös låtgåpolitik
praktisk2 realpolitik
privatkapital utbudspolitik
påtryckning kanonbåtsdiplomati
reform reformpolitik
regional regionalpolitik
rekreation rekreationspolitik
revanschistisk revanschpolitik
riksplan rikspolitik
rättsordning rättspolitik
samhälle samhällspolitik
sanktion sanktionspolitik
sjukvård sjukvårdspolitik
sjöfart sjöfartspolitik
skatt skattepolitik
skolväsende skolpolitik
språk språkpolitik
statsbudget budgetpolitik
statsfinanser finanspolitik
studentkår kårknutte
stålbad stålbadspolitik
sysselsättning sysselsättningspolitik
säkerhet säkerhetspolitik
tillväxt tillväxtpolitik
totalitär fascism
trafik trafikpolitik
transport transportpolitik
tull tullpolitik
undfallenhet undfallenhetspolitik
ungdomsfråga ungdomspolitik
uppmjukning uppmjukningspolitik
utbildning utbildningspolitik
utrikes utrikespolitik
utveckling utvecklingspolitik
veteran veteranpolitik
välfärd välfärdspolitik
värld världspolitik
växelkurs valutapolitik
vågmästare vågmästarpolitik
åtstramning svångremspolitik
överbjuda överbudspolitik

2
avlägsna avpolitisera
osakkunnig kannstöpare