SALDO

grundformpostgymnasial
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nompostgymnasial
pos indef sg u genpostgymnasials
pos indef sg n nompostgymnasialt
pos indef sg n genpostgymnasialts
pos indef pl nompostgymnasiala
pos indef pl genpostgymnasialas
pos def sg no_masc nompostgymnasiala
pos def sg no_masc genpostgymnasialas
pos def sg masc nompostgymnasiale
pos def sg masc genpostgymnasiales
pos def pl nompostgymnasiala
pos def pl genpostgymnasialas
komp nompostgymnasialare
komp genpostgymnasialares
super indef nompostgymnasialast
super indef genpostgymnasialasts
super def no_masc nompostgymnasialaste
super def no_masc genpostgymnasialastes
super def masc nompostgymnasialaste
super def masc genpostgymnasialastes
cpostgymnasial-/postgymnasial
smspostgymnasial-