SALDO

dokumentation (pdf)

postulerbarhet

⇧[2]postulerbar PRIM

postulerbarhet (nn)

[korpus]

* *