SALDO

dokumentation (pdf)

präst

⇧[2]religion PRIM

präst (nn)

[korpus]


40
PRIM biskop domprost fader gudsman kaplan klerikal klerk komminister kyrkoadjunkt liturg pastor predikant prelat presbyter prost prälle prästerlig prästerskap prästman själaherde själasörjare själavård svartrock
Bibeln levit
domkyrka domkyrkoadjunkt
fornkeltisk druid
främst överstepräst
församling församlingspräst kyrkoherde
garnison garnisonspräst
hon prästinna
islam imam
islamsk ayatolla
katolik pater sekularpräst
konfirmation konfirmationspräst
kvinna kvinnopräst
militär fältpräst
rysk pop2
stiftsstad stiftsadjunkt

27
biografi herdaminne
biträda pastoratsadjunkt
bostad prästgård
celibat prästcelibat
dräkt prästdräkt
efternamn Chydenius
förordnande missiv2
kappa prästkappa
krage prästkrage2
lön pastoralier
makt2 prästvälde
mantel mässhake
rock kaftan prästrock
roll2 prästroll
skjorta alba
skrud prästskrud
skyldighet stiftsband
stånd prästestånd präststånd
tillsättning prästtillsättning
titel prästtitel
utbildning prästutbildning
utnämna patronatsrätt
viga3 prästviga
ämbete prästämbete
änka prästänka