SALDO

dokumentation (pdf)

pröva_tålamodet

⇧[2]tålamodsprövande PRIM

pröva_tålamod (vbm), pröva_tålamodet (vbm)

[korpus]

* *